sahypa_banner

önüm

Tekiz presser we peç maşyn

Gysga düşündiriş:

Dürli giňlikdäki her bir programma üçin amatly enjamlary hödürleýäris, pes GSM-den başlap, ýokary GSM önümlerine çenli, tekiz laminasiýa üçin amatly 、 Gyzgyn möhürleme-galyplaýyş 、 Softumşak ýüz Wakuum-laminasiýa we ş.m.Tehnologiýamyz özümiz gowulaşýar, bu önümlerde hem üstünlik gazanýarys. Awtoulag bazarynda önümlere OEM hyzmatyny hem hödürläp bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Guşak görnüşi DÜZGÜN KOMPOSITE PLAT ÖNÜMLER ÇYKYGY DÖWRÜN Süýüm süýümini gaýtadan işlemek üçin ulanylýarTermoplastiki bir taraplaýyn prepreg laminat;Üznüksiz süýümli berkidilen termoplastiki bir taraplaýyn deslapky guşak bilen örtülen gaty tabak.Adaty reňk ak we gara.Esasan üznüksiz süýümde termoplastiki birleşýän bal ary panelleri ýaly berkidilen termoplastiki ýeňil erginlerde ulanylýar;Uckük awtoulag yubkasy;Elektrik ulagynyň batareýasy;Konteýner asty tagtasy;Otly meýdançalary, awtoulag tagtalary we ş.m.

CFRT sahypasy, 0 °, 45 °, -45 °, 90 ° laýyklykda CFRT bir taraply mata we termoplastiki birleşme sahypasy we yssy we sowuk basylandan soň bir ýa-da birnäçe kombinasiýa.Mundan başga-da, bal ary tagtasy, poliuretan köpük, balsa balsa, gaty agaç gysylan tagta we ş.m. ýaly ýokary öndürijilikli esasy materiallar bilen birleşdirilip ýa-da täze sandwiç birleşýän tagtany emele getirmek üçin dokalmadyk materiallar bilen birleşdirilip bilner.

Üstünlikleri: Üznüksiz süýüm aşa ýokary güýç we berkligi üpjün edýär;Ajaýyp interlaminar gyrkym öndürijiligi, ýokary täsir güýji;Gatnaşyk tertibi, galyňlygy, berkidiji material görnüşi we sahypanyň süýüminiň mukdary dürli pudaklarda müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner;Mata dänesiz önümiň üstü;Poslama garşylyk, çygly garşylyk, arassalamak aňsat, himiki arassalaýjylar täsir etmez;Kebşirlenýän, kesmek, gurmak we bejermek aňsat;Gyzgyn basyşly galyp bolup biler, emele geliş sikli gysga;Termosetting aýna bilen berkidilen plastmassa, alýumin we poslamaýan polatdan bölekleýin çalşyp biler we ýeňil daşamak üçin amatlydyr;Greenaşyl daşky gurşawy goramak, gaýtadan işlemek, durnukly ösüş.

Model we parametr

Model

SPX1700

SPX2300

SPX3000

SPX3400

Guşak giňligi (mm)

1700

2300

3000

3400

Netijeli ini (mm)

800-1550

1450-2000

2000-2750

2300-3050

Atingyladyş uzynlygy (mm)

1500-3000

1500-3000

2500-4000

2500-4000

Atingyladyş tertibi

Elektrik ýyladyşy

Elektrik ýyladyşy

Oilag bilen ýyladyş

Elektrik ýyladyşy

Oilag bilen ýyladyş

Elektrik ýyladyşy

Oilag bilen ýyladyş

Adaty metbugat enjamy

Adaty metbugat enjamy (Önümleriň agramy: 0-1600 GSM)

Adaty metbugat enjamy

Pressokary metbugat enjamy

Pressokary metbugat enjamy (Önümleriň agramy: 1600-2200 GSM)

Pressokary metbugat enjamy

Peç

Bu awtomatiki çyzyk, dürli görnüşli ulag modellerini üpjün etmek üçin posylka we tekjeli önümleri çeýe gaýtadan işläp biler.PLC giriş bilen dolandyrylýar.

1. Awtomatiki material ýükleýiş stansiýasynda goşa ýüklemek bölümleri bar.Dürli materiallara laýyk saýlamak we ýerleşdirmek meselelerini ýerine ýetirmek üçin KEC iňňe enjamlaryna we wakuum käselerine baglydyr.Awtomatiki material çalyşmagy netijeliligi ýokarlandyrmak üçin amatlydyr.

2. Kontakt gyzdyryjy materiallaryň ýokary netijeliligini we takyk ýerleşdirilmegini üpjün edýär, bu materiallaryň çalt gyzdyrylmagyna we daşalmagyna uly kömek edýär.

3. Arassa saklaýan we tegmilleri aňsatlyk bilen aýyrýan materialyň ýokarky we aşaky ýyladyş plitalaryna ýapyşmazlygy üçin Teflon guşaklaryny ýokary we aşak aýlaýan konweýer mehanizmleri.

4. Uly iş platformasy bilen düzülen ýörite çarçuwaly gidrawlik press, galybyň çalt çalşylmagy we bir düwmä basylmagy bilen üpjün edilmegi üçin çalt galyndy gysgyç ulgamy bilen gabat gelýär.

5. Aýlaw matalary ýüklenenden soň, olary kesip, awtomatiki usulda mouldingpress-a geçirip bolýar.Bu aralykda, kemçilikli materiallary kesgitlemek ulgamy rulonlaryň kemçilikli bölegini awtomatiki kesip, galyndy gutusyna iberip biler.

6. Uzakdan gözegçilik, akylly zawod dolandyryşy we önümçilik wideo gözegçiligi şu setir esasynda aňsatlyk bilen gazanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň