sahypa_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Suzhou Supxtech Industrial Co., Ltd.” ýokary öndürijilikli birleşdirilen materiallar we dokalan däl esasy enjamlary gözlemek we ösdürmek we öndürmek boýunça ösen materiallar pudagynda ýöriteleşen kompaniýa.

Kompaniýa, Huaqiao şäherçesinde, 3KM Şanhaý şäherinden, Ösüş üçin ekologiýa taýdan arassa materiallary bolan kompaniýalardan köpük, kesmek, birleşmek we GMT, CMT, CFRT, CFRT-UD önümçilik liniýasyny hödürläp bileris .Men metbugat enjamy we peç enjamy birleşdirilen materiallar üçin.Müşderimiz: SAIC GROUP, MG motor, KIA motor, Hytaý zhuzhou zhongche kompaniýasy (demir ýol), Çanjou Çanghai aýna süýümli kompaniýa we ş.m.Biziň önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Orta Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we eksport edilýär. Günorta Amerika, Russiýa, towuk, Polşa, Braziliýa, Hindistan, Tunis we beýlekiler 20-den gowrak ýurt.

15 ýyldan gowrak senagat tejribesi bolan köp sanly uly inersener.Zawodda Fransiýada we Afrikada gözleg we ösüş barlaghana enjamlary we satuw bölümleri bar.Müşderilerimiz hemmämiz hakda ýokary gürleýärler we iň uzyn hyzmatdaş müşderilerimiz on ýyldan gowrak.

Şanhaý uniwersiteti, Donghua uniwersiteti we beýleki gözleg institutlary bilen hyzmatdaşlyk edýän kompaniýamyzyň gözleg we barlag topary, awtoulag amaly programmalary üçin öňdebaryjy enjamlary we birleşdirilen enjamlary bilelikde döretdi.Bazaryň tendensiýalaryna we häzirki zaman tehnologiýa ösüşine takyk düşüniň.Bazaryň öňdebaryjy tehnologiýasyny bazar müşderilerine öz wagtynda geçiriň, taslama maýa goýum çykdajylaryny tygşytlamak üçin müşderi enjamlaryny wagtynda täzeläň. Şol bir wagtyň özünde, adaty motory Servo motoryna üýtgetmek ýaly, müşderiniň enjamyň energiýa çykdajylaryny täzelemegine hem kömek edýäris. Duýgur ekrana gözegçilik, 5G internete birikmek, ussahananyň dolandyryjysy, islendik ýerde maşyn işleýiş ýagdaýynyň ähli jikme-jikliklerini bilmek aňsat bolan “Mobile” tarapyndan aňsat dolandyrylyp bilner.

Kompaniýanyň görüşi: Termoplastiki kompozitler üçin ECO birleşdirilen tehnologiýa çözgütleri üpjün ediji

0I9A0419

“SuperX TEXNOLOGI .ASY” ýokary öndürijilikli kompozit materiallaryň we dokalan mata senagatynyň durnukly ösüşini üpjün etmek we dünýä belli markanyň maksadyna ýetmek üçin ähli dostlar bilen yzygiderli tagalla etmäge we yzarlamaga taýýardyr.