sahypa_banner

Kompozit enjamlary

 • Üznüksiz süýümli berkidilen termoplastiki kompozit lenta önümçilik liniýasy

  Üznüksiz süýümli berkidilen termoplastiki kompozit lenta önümçilik liniýasy

  PP / PE / PA / PET üznüksiz aýna süýümli berkidilen termoplastiki lenta önümçilik liniýasy Lighteňil önümlere isleg artýar.Supxtech termoplastiki kompozitler öndürijilige we dizaýna zyýan bermezden ýeňil material çözgüdi hödürleýär.Diňe aşa ýeňil, güýçli we çydamly däl, önüm dizaýnerleri üçin täze döredijilik erkinligini hödürleýän komponentleri öndürmek üçin ulanylyp bilner.

 • Süýümli aýna dogralan guşak basyjy maşyn

  Süýümli aýna dogralan guşak basyjy maşyn

  Pytraňňy aýna süýüminiň oňat esasy matasy we tutuşlygyna uzynlyk bilen berkidilmegi, uzynlygyň dartyş güýjüni we duýgynyň ýyrtyk güýjüni doly gowulandyrýar.Şol bir wagtyň özünde, film bilen metbugata birleşdirilip, adaty infiltrasiýa prosesini çalşyp, çykdajylary tygşytlap we netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp bolýar.

 • Tekiz presser we peç maşyn

  Tekiz presser we peç maşyn

  Dürli giňlikdäki her bir programma üçin amatly enjamlary hödürleýäris, pes GSM-den başlap, ýokary GSM önümlerine çenli, tekiz laminasiýa üçin amatly 、 Gyzgyn möhürleme-galyplaýyş 、 Softumşak ýüz Wakuum-laminasiýa we ş.m.Tehnologiýamyz özümiz gowulaşýar, bu önümlerde hem üstünlik gazanýarys. Awtoulag bazarynda önümlere OEM hyzmatyny hem hödürläp bileris.

 • Gidrail GMT CMT kompozit metbugat enjamy

  Gidrail GMT CMT kompozit metbugat enjamy

  Mehaniki ulanylyşy: Gidrawlik metbugatyň bu tapgyry esasan awtoulagyň içerki bezegini basmak we emele getirmek üçin ulanylýar.Şeýle hem plastmassa materiallary basmak prosesi bilen meşgul bolup biler: egilmek, flaneslemek, list uzatmak we ş.m.

  Iki, mehaniki aýratynlyklar: Gidrawlik metbugatyň bu tapgyry garaşsyz gidrawlik ulgamyna we elektrik ulgamyna eýedir we düwmäni merkezleşdirilen dolandyryşy kabul edýär, sazlamany we ýarym awtomatiki işlemegi amala aşyryp biler.